Số lần giao dịch: Lần( Lệnh mua0 | Satım Emirleri0 )Đơn hàng thành công trong 30 ngày:LầnTổng số lần hoàn thành% (30ngày):%Lệnh mua %)Trung bình thời gian hủy (30ngày):PhútThông qua bình quân:0.00Phút

Đăng ký P2P V-Advertiser

Phương thức thanh toán giao dịch tùy chọn

Phương thức thanh toán bạn thêm sẽ được hiển thị cho người mua dưới dạng phương thức thanh toán của bạn khi crypto được bán trong giao dịch tùy chọn. Hãy đảm bảo sử dụng tài khoản tên thật của bạn để đảm bảo rằng người mua có thể chuyển tiền cho bạn một cách thuận lợi.

Thêm phương thức thanh toán
no-data

Tạm không thêm phương thức nhận tiền

Danh sách chặn

Người dùng bị chặn sẽ không thể giao dịch với bạn

no-data

Tạm thời chặn người dùng